En 1

  • info@imhh.ir

 

 

واحد آموزش سلامت:

 یکی ازوظایف اصلی بیمارستان ها ومراکز درمانی درکشورهای توسعه یافته آموزش همگانی وآموزش به بیمارمی باشد. درکشور ما نیز درسال های اخیر به این حوزه توجه ویژه ای شده است. بطور کلی پزشکان و کادر درمانی در بیمارستان، بخشی از فرآیند بهبود را در بیمار به عهده دارند و قسمت عمده ای ازاین فرآیند باید توسط خود بیمار و یا همراهیان وی و یا سایرنهادهای ارائه دهنده خدمات درمانی انجام شود. آموزش به بیمار جزو نیازهای اساسی بیماران می باشد و سهل انگاری درین مورد به راحتی یک فرآیند درمانی موفق را به فرآیندی عارضه دار تبدیل می کند. به عبارتی آموزش سلامت به معنی رساندن اطلاعات وآگاهی های لازم و کافی به بیمار و یا همراهیان بیمار در رابطه با رفتارهای مربوط به سلامتی درجهت بهبود وضعیت سلامت می باشد. آموزش های خودمراقبتی متوجه و متمرکز بر تغییر روش زندگی و آموزش اثربخش درحیطه های نگرشی و ترک عادت های مضر برای سلامت و تمرین و استمرار دراتخاذ روش های بهداشتی، تغذیه ای، فیزیکی، ذهنی/ روانی و سایر رفتارهای شخصی برای زندگی سالم تر و حمایت از برنامه های پیشگیری و درمان و بهبود شاخص امید به زندگی و کاهش هزینه های سلامت درجامعه است. آموزش های خودمراقبتی محل اصلی ایفای نقش بیمارستان در بحث ارتقای سلامت بیماران است. خودمراقبتی یک باور و مهارت انطباق بیمار با شرایط جدید زندگی است. آموزش های خودمراقبتی بسیار پیچیده تر از آموزش های عمومی بدو ورود و حین بستری در زمینه بیماری است. لذا انتظار می رود بیمارستان به عنوان یکی ازمهمترین و تاثیرگذارترین سازمان های سلامت محور دراین زمینه برنامه های موثر و مبتنی برشواهد طراحی و ارائه نماید. اهمیت این آموزش ها با توجه به شرایطی که بیمار در آن قرار گرفته و نیازهای مراقبتی که درین شرایط دارد نمود بیشتری پیدا می کند.

واحد آموزش سلامت دربیمارستان امام حسین(ع) مشهد یکی از واحدهای فعال در زمینه آموزش خودمراقبتي به بیمار و مراجعين مي باشد و تلاش می کند تا درجهت بهبود روند اثربخشی آموزش ها به بیماران وجامعه نقش موثری داشته باشد و درارتقا سلامت جامعه گامی بزرگ بردارد. دراین راستا این واحد در زمینه های آموزش به بیماربستري، آموزش خودمراقبتي به سايرمراجعين وآموزش همگانی در راستاي ارتقا سلامت جامعه فعالیت دارد.

آموزش به بيمار:

آموزش به بيمار روندي است كه قبل از پذيرش بيمار دربيمارستان آغاز شده و تا پس ازترخيص بيمارادامه دارد. اين آموزش ها قبل ازبستري بيمار، زمان پذيرش، حين بستري، زمان ترخيص و پس از ترخيص به بيمار ارائه مي گردد و در روند درمان و خودمراقبتي بيمار بسيارحائز اهميت مي باشد و توسط كادر درمان درهرلحظه ازمراقبت از بيمار و با توجه به نيازآموزشي بيمارانجام مي گيرد.

آموزش همگاني:

بيمارستان امام حسين(ع) كلينيك پرستاري آموزش سلامت خود را در زمينه آموزش همگاني دربيماري هاي غيرواگيردار مثل ديابت، فشارخون و... راه اندازي نموده و دراين كلينيك ازحضوراساتيد، پزشكان متخصص و پرستاران با تجربه جهت ارائه آموزش ها به بيماران بهره مي جويد. اين كلينيك دربرگزاري كليه مناسبت هاي سلامت نيز فعال بوده ونقش خود را درجامعه با توجه به مناسبت هاي گوناگون سلامت با برگزاري آموزش ها وپايش وضعيت سلامت جامعه هدف ايفا مي كند.

كلينيك پرستاري بيمارستان امام حسين(ع) در روزهاي اداري هر روزصبح از ساعت 7:00 تا 13:00 فعال است وكارشناسان پرستاري باتجربه دراين كلينيك حضور دارند و پاسخگوي نيازهاي آموزشي مراجعين گرامي مي باشند.

نمونه اي ازاقداماتي كه دركلينيك پرستاري آموزش سلامت انجام مي شود شامل:

  • آموزش سبك زندگي سالم و پيشگيري از بروز بيماري
  • كنترل فشارخون
  • كنترل قد و وزن و محاسبه نمايه توده بدني
  • آموزش نحوه استفاده از دستگاه كنترل فشارخون و دستگاه كنترل قندخون
  • آموزش تغذيه در بيماري هاي فشارخون، قندخون، بيماري هاي تنفسي و ...
  • برگزاري كلاس هاي آموزشي(ديابت، بيماري هاي قلبي و فشارخون، پيشگيري از سرطان و بيماري هاي تنفسي)
  • تشكيل پرونده براي مراجعين نيازمند پيگيري و ارجاع به پزشك

دراين مرکزكلاس هاي آمادگي دوران بارداري(عصرها) با هماهنگي بلوک زایمان برگزار مي شود.

ارتباط با ما

آدرس :

خیابان شهید مفتح 18-وحید 3

شماره تماس :

051-32787001

شماره پیامک:

30001845

فکس:

051-32787650

نماد اعتماد الکترونیکی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان امام حسین (ع) می باشد.